ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО ЮРИСДИКЦІЇ СПОРІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОСКАРЖЕННЯМ ОКРЕМИХ АКТІВ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Добірка 155